Webinarløsning levert av

Personvernerklæring

Appex personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Appex samler inn og bruker personopplysninger på vegne av Bufetat, region øst. Appex, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra våre nettsteder og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til Europaparlaments- og rådsforordning 2016/679 om beskyttelse av individer ved behandling av personopplysninger og om fri flyt av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (personvernforordningen) som besluttet 27. april 2016, og lov om behandling av personopplysninger av 15.06.18 nr 38 (personopplysningsloven) med tilhørende forskrifter.

Behandling av personopplysninger på appex.no

Daglig leder har ansvaret for Appex sine behandlinger av personopplysninger på bufetatost-webinar.appex.no med tilhørende undersider. Det er frivillig for de som besøker nettstedet å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å sende inn påmelding til webinarer eller spørsmål til webinarene. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Appex er selv databehandler og leverandør av utvikling, vedlikehold og drift av bufetatost-webinar.appex.no med undersider.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes i nettskyen. Det er kun Appex, Bufetat, region øst og godkjente underleverandører som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Personopplysninger på vegne av kunder

Gjennom våre leveranser av produkter og tjenester håndterer Appex personopplysninger på vegne av våre kunder og underleverandører. Dette forholdet er sikret og regulert i egne Databehandleravtaler.

WP Engine og Campaign Monitor er godkjente underleverandører på bufetatost-webinar.appex.no, og Bufetat, region øst, som kunde av Appex, har innsyn i dataene som blir lagret.

Informasjonskapsler

Cookies – eller «informasjonskapsler» – er en standard teknologi som stort sett alle nettsteder benytter i dag. Cookies er små tekstfiler som blir lagret på datamaskinen din. Filene inneholder informasjon om for eksempel innstillinger du gjør på nettstedet, teknisk informasjon om enheten du bruker, hvilke sider på nettstedet vårt du besøker, og hvordan du navigerer mellom de ulike sidene.

Følgende informasjonskapsler brukes på bufetatost-webinar.appex.no:

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet. Appex sine systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Appex ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

Bufdir

Les Bufdir sin personvernerklæring.